O NÁS

 
PROFIL SPOLOČNOSTI

SPOZNAJTE NÁS LEPŠIE


Akciová spoločnosť Branko vznikla v roku 1969 a jej názov pozostáva zo začiatočných písmen slovenských miest: BRA-Bratislava N-Nitra KO-Košice. V minulosti sa BRANKO zaoberalo chovom perličiek, hlucháňov, tetrovov, králikov, holubov, líšok, noriek a moriek, pričom sme dosahovali sebestačnosť v produkcii vajec a hydinového mäsa. V súčasnosti sa špecializujeme na chov moriek, a to na ťažký typ BIG 6. Svojim zákazníkom zabezpečujeme predaj násadových morčacích vajec a jednodňových moriek.

BRANKO Nitra, a.s. sa už vyše 50 rokov zaoberá špeciálnym odvetvím poľnohospodárstva – chovom moriek a dodávaním násadových morčacích vajec a jednodňových moriek. Naša špecializácia je zameraná na ťažký typ morky BIG 6. Dopyt na slovenskom trhu predstavujú predovšetkým drobnochovatelia. Česká republika, Poľsko a Maďarsko sú našimi dlhodobými stabilnými partnermi. Ďalší naši klienti sa nachádzajú napríklad v Rusku, Rumunsku a na Ukrajine.

Jedným z najdôležitejších faktorov našich úspešných výsledkov je kvalita rodičovského materiálu. Rodičovský komplet BIG 6 pochádza z Veľkej Británii od partnerskej firmy Aviagen Turkeys. Spolupráca s touto firmou nám zaručuje špičkovú kvalitu našich násadových morčacích vajec a jednodňových moriek.

V súčasnosti disponujeme liahňou jednodňových moriek, a 6 farmami, z ktorých sú 4 produkčné a dve odchovné. Celý náš chov podlieha prísnej veterinárnej kontrole a spĺňa platné predpisy v rámci EÚ. Naša liaheň, preprava ako i farma Cabaj a Podhorany sú držiteľmi nemeckého certifikátu kvality QS.

Naša spoločnosť produkuje približne 7,5 milióna násadových vajec, ktoré sa exportujú k zákazníkom. Morky BIG 6 liahneme po celý rok. Odberateľom našich jednodenných moriek dodávame kompletný technologický postup výkrmu a bezplatný poradenský servis. Násadové vajcia a jednodenné morky dopravujeme v našich špeciálnych klimatizovaných vozidlách priamo k odberateľom.