DOKUMENTY

Finančné správy a informácie


Názov
Ročná finančná správa 2023
24. júna 2024 Finančné správy a informácie
Polročná správa- 30.06.2023-doplnená.xlsx
12. januára 2024 Finančné správy a informácie
Polročná správa- 30.06.2023- doplnená
12. januára 2024 Finančné správy a informácie
Vyhlásenie emitenta 2023
13. októbra 2023 Finančné správy a informácie
Vyhlásenie predstavenstva- polročná správa 2023
13. októbra 2023 Finančné správy a informácie
Polročná správa 30.6.2023
13. októbra 2023 Finančné správy a informácie
Poznámky k 30.6.2023
13. októbra 2023 Finančné správy a informácie
Ročná finančná správa 2022
7. júla 2023 Finančné správy a informácie
Polaročná správa 30.06.2022
29. septembra 2022 Finančné správy a informácie
Vyhlásenie predsedu 30.06.2022
28. septembra 2022 Finančné správy a informácie
Vyhlásenie- audit 30.06.2022
28. septembra 2022 Finančné správy a informácie
Poznámky k 30.06.2022
28. septembra 2022 Finančné správy a informácie
Výročná správa 2021
16. septembra 2022 Výročné správy spoločnosti
Branko, a.s. výročná správa 2021
17. mája 2022
Ročná finančná správa 2010 + správa audítora + zverejnenie inzerátu + poznámky
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Ročná finančná správa 2011 + správa audítora
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Ročná finančná správa 2012 + správa audítora
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Správa audítora 2013
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Správa audítora 2014
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Správa audítora 2015
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Správa audítora 2016
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Správa audítora 2017
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Správa audítora 2018
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Ročná finančná správa 2013
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Ročná finančná správa 2014
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Ročná finančná správa 2015
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Ročná finančná správa 2016
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Ročná finančná správa 2017
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Ročná finančná správa 2019 + správa audítora
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Ročná finančná správa 2018
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Kódex správy a riadenia spoločnosti Branko a.s.
15. novembra 2021 Ostatné
Prepravný poriadok nákladnej cestnej dopravy
15. novembra 2021 Ostatné
Polročná fin.správa za I. polrok 2021
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
zverej.inzerát-30.6.2021
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
vyhl.predst. 30.6.2021
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
vyhl.audit. 30.6.2021
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
poznámky k 30.6.2021
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnená ročná finančná správa 2020
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Správa audítora
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Ročná finančná správa 2020
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 31.12.2020
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnený inzerát- ročná finančná správa 2020
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Oznámenie o predaji vlastných akcií
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2020
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2020
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Polročná finančná správa 2020
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2020
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 30.06.2020
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2010
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2011
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2011
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 31.12.2011
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 30.06.2011
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Ročná finančná správa 2011
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Polročná finančná správa 2011
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2012
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2012
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2012
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2012
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 31.12.2012
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 30.6.2012
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Polročná finančná správa 2012
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2013
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2013
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 31.12.2013
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 31.06.2013
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Ročná finančná správa 2013
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Polročná finančná správa 2013
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2014
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2014
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 31.12.2014
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 30.6.2014
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Ročná finančná správa 2014
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Polročná finančná správa 2014
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2015
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2015
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 31.12.2015 – doplnené NBS
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 30.6.2015
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Ročná finančná správa 2015
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Polročná finančná správa 2015
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2016
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2016
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2016
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 31.12.2016
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 30.6.2016 – doplnené NBS
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Ročná finančná správa 2016
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Polročná finančná správa 2016
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2017
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2017
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa za I. polrok 2017
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 31.12.2017
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 30.6.2017
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Ročná finančná správa 2017
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Polročná finančná správa 2017
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2018
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa za I. polrok 2018
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 31.12.2018
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 30.6.2018
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Ročná finančná správa 2018
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Polročná finančná správa 2018
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2019
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2019
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa za I. polrok 2019
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 31.12.2019
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 30.6.2019
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Ročná finančná správa 2019
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Polročná finančná správa 2019
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie