DOKUMENTY

Finančné správy a informácie


Názov
Výročná správa 2021
16. septembra 2022 Výročné správy spoločnosti
Ročná finančná správa 2010 + správa audítora + zverejnenie inzerátu + poznámky
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Ročná finančná správa 2011 + správa audítora
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Ročná finančná správa 2012 + správa audítora
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Správa audítora 2013
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Správa audítora 2014
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Správa audítora 2015
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Správa audítora 2016
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Správa audítora 2017
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Správa audítora 2018
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Ročná finančná správa 2013
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Ročná finančná správa 2014
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Ročná finančná správa 2015
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Ročná finančná správa 2016
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Ročná finančná správa 2017
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Ročná finančná správa 2019 + správa audítora
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti
Ročná finančná správa 2018
19. novembra 2021 Výročné správy spoločnosti