DOKUMENTY

Finančné správy a informácie


Názov
Ročná finančná správa 2023
24. júna 2024 Finančné správy a informácie
Polročná správa- 30.06.2023-doplnená.xlsx
12. januára 2024 Finančné správy a informácie
Polročná správa- 30.06.2023- doplnená
12. januára 2024 Finančné správy a informácie
Vyhlásenie emitenta 2023
13. októbra 2023 Finančné správy a informácie
Vyhlásenie predstavenstva- polročná správa 2023
13. októbra 2023 Finančné správy a informácie
Polročná správa 30.6.2023
13. októbra 2023 Finančné správy a informácie
Poznámky k 30.6.2023
13. októbra 2023 Finančné správy a informácie
Ročná finančná správa 2022
7. júla 2023 Finančné správy a informácie
Polaročná správa 30.06.2022
29. septembra 2022 Finančné správy a informácie
Vyhlásenie predsedu 30.06.2022
28. septembra 2022 Finančné správy a informácie
Vyhlásenie- audit 30.06.2022
28. septembra 2022 Finančné správy a informácie
Poznámky k 30.06.2022
28. septembra 2022 Finančné správy a informácie
Polročná fin.správa za I. polrok 2021
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
zverej.inzerát-30.6.2021
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
vyhl.predst. 30.6.2021
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
vyhl.audit. 30.6.2021
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
poznámky k 30.6.2021
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnená ročná finančná správa 2020
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Správa audítora
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Ročná finančná správa 2020
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 31.12.2020
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnený inzerát- ročná finančná správa 2020
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Oznámenie o predaji vlastných akcií
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2020
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2020
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Polročná finančná správa 2020
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2020
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 30.06.2020
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2010
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2011
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2011
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 31.12.2011
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 30.06.2011
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Ročná finančná správa 2011
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Polročná finančná správa 2011
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2012
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2012
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2012
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2012
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 31.12.2012
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 30.6.2012
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Polročná finančná správa 2012
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2013
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2013
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 31.12.2013
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 31.06.2013
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Ročná finančná správa 2013
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Polročná finančná správa 2013
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2014
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2014
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 31.12.2014
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 30.6.2014
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Ročná finančná správa 2014
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Polročná finančná správa 2014
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2015
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2015
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 31.12.2015 – doplnené NBS
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 30.6.2015
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Ročná finančná správa 2015
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Polročná finančná správa 2015
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2016
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2016
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2016
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 31.12.2016
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 30.6.2016 – doplnené NBS
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Ročná finančná správa 2016
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Polročná finančná správa 2016
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2017
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2017
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa za I. polrok 2017
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 31.12.2017
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 30.6.2017
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Ročná finančná správa 2017
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Polročná finančná správa 2017
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2018
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa za I. polrok 2018
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 31.12.2018
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 30.6.2018
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Ročná finančná správa 2018
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Polročná finančná správa 2018
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2019
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa 2019
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Polročná finančná správa za I. polrok 2019
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 31.12.2019
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Poznámky k 30.6.2019
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Ročná finančná správa 2019
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie
Zverejnenie inzerátu – Polročná finančná správa 2019
15. novembra 2021 Finančné správy a informácie