Finančné správy a informácie

29. septembra 2022

Polaročná správa 30.06.2022

28. septembra 2022

Vyhlásenie predsedu 30.06.2022

28. septembra 2022

Vyhlásenie- audit 30.06.2022

28. septembra 2022

Poznámky k 30.06.2022

15. novembra 2021

Polročná fin.správa za I. polrok 2021

15. novembra 2021

zverej.inzerát-30.6.2021

15. novembra 2021

vyhl.predst. 30.6.2021

15. novembra 2021

vyhl.audit. 30.6.2021

15. novembra 2021

poznámky k 30.6.2021