Finančné správy a informácie

15. novembra 2021

Polročná fin.správa za I. polrok 2021

15. novembra 2021

zverej.inzerát-30.6.2021

15. novembra 2021

vyhl.predst. 30.6.2021

15. novembra 2021

vyhl.audit. 30.6.2021

15. novembra 2021

poznámky k 30.6.2021

15. novembra 2021

Zverejnená ročná finančná správa 2020

15. novembra 2021

Správa audítora

15. novembra 2021

Ročná finančná správa 2020

15. novembra 2021

Poznámky k 31.12.2020