Finančné správy a informácie

13. októbra 2023

Vyhlásenie emitenta 2023

13. októbra 2023

Vyhlásenie predstavenstva- polročná správa 2023

13. októbra 2023

Polročná správa 30.6.2023

13. októbra 2023

Poznámky k 30.6.2023

7. júla 2023

Ročná finančná správa 2022

29. septembra 2022

Polaročná správa 30.06.2022

28. septembra 2022

Vyhlásenie predsedu 30.06.2022

28. septembra 2022

Vyhlásenie- audit 30.06.2022

28. septembra 2022

Poznámky k 30.06.2022