Ročná finančná správa 2010 + správa audítora + zverejnenie inzerátu + poznámky