Výročné správy spoločnosti

19. novembra 2021

Ročná finančná správa 2010 + správa audítora + zverejnenie inzerátu + poznámky

19. novembra 2021

Ročná finančná správa 2011 + správa audítora

19. novembra 2021

Ročná finančná správa 2012 + správa audítora

19. novembra 2021

Správa audítora 2013

19. novembra 2021

Správa audítora 2014

19. novembra 2021

Správa audítora 2015

19. novembra 2021

Správa audítora 2016

19. novembra 2021

Správa audítora 2017

19. novembra 2021

Správa audítora 2018